การตรวจสอบว่าเว็บ wordpress มีerror อะไรด้วย wp debug

เมื่อเร็วๆนี้ มีเว็บลูกค้าเปิดไม่ขึ้น เป็นหน้าขาว ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยมาก ภายหลังสอบถามว่าเกิดจากการอัพเดตบางอย่าง จึงลองแนะนำว่า สามารถตรวจสอบให้เว็บโชว์ error ออกมาที่หน้าเว็บได้ โดยการเปิดใช้งาน wp_debug โดยดูที่ ไฟล์ wp-config.php ครับ

define(‘WP_DEBUG’, false);
define( ‘WP_DEBUG_DISPLAY’, false );

อันนี้จะเป็นของปกติ ถ้าไม่มีให้เติมไปโดยเปลี่ยนเป็น

define(‘WP_DEBUG’, true);
define( ‘WP_DEBUG_DISPLAY’, true );

ก็จะแสดง error ว่ามาจากที่ใด ส่วนใหญ่คือ plugin ที่ไม่อัพเดต หรือการ error ที่ theme