ตรวจสอบได้มากสุดครั้งละ 20 โดเมน โดยพิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ 1 ชื่อ ต่อ 1 บรรทัด โดยไม่ต้องใส่ www หรือ http:// ไว้ด้านหน้า

ตัวอย่าง
yourthaihost.com
idatablog.com
pattrawut-injan.com

TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 $14.00 USD $14.00 USD $14.00 USD
net 1 $14.00 USD $14.00 USD $14.00 USD
org 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
info 1 $13.00 USD $13.00 USD $13.00 USD
us 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
biz 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 $14.00 USD $14.00 USD $14.00 USD
net 1 $14.00 USD $14.00 USD $14.00 USD
org 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
info 1 $13.00 USD $13.00 USD $13.00 USD
biz 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
us 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
co 1 $29.99 USD $29.99 USD $29.99 USD
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
co 1 $29.99 USD $29.99 USD $29.99 USD
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
us 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
co 1 $29.99 USD $29.99 USD $29.99 USD
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 $14.00 USD $14.00 USD $14.00 USD
net 1 $14.00 USD $14.00 USD $14.00 USD
org 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
info 1 $13.00 USD $13.00 USD $13.00 USD
us 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
biz 1 $12.50 USD $12.50 USD $12.50 USD
co.th 1 $32.25 USD $0.00 USD $32.25 USD
co 1 $29.99 USD $29.99 USD $29.99 USD