บทความ

 การใส่ wildcard DNS สำหรับ wpmu

สำหรบการใช้งาน directadmin ทั่วไป 1. ใน custom HTTPD conf(ต้องอาศัย admin) เพิ่ม...